La’u Samoa

La’u Samoa is my share of My Samoa, which will include the following links:
> O le Pi Tautau (Samoan Alphabet)
> Tāina o le Malu (My Reason)
> Mea’ai Samoa (Samoan Cuisine)
> Siva Samoa (Samoan Dancing)

Sing along to this amazing classic.

v1. La’u Samoa, e matalasi
Ua si’osi’omia e le sami
Atu mauga lanu lau ‘ava
Feoa’i fi afi a o ou tagata
[Chorus]
♬La’u Samoa la’u Samoa ea
Le Atua o lou fa’avae e moni lea
Le Ao o lou Malo tali’ilagi
Samoa ea i Malo aufa’atasi
v2. Tu lata oe i le ekueta
E mafanafana fo’i ele vevela
So’o se mea aua le popole
E mamulu mai ile fa’amolemole
v3. Malietoa ua Malotau
O nai upu fa’alae’iau
Sema ane sota taeao
Samoa lo ta va’a ia sao ♬

***I do NOT own this video or song***